Kaart wordt geladen...

Datum - Tijd
Datum - 06-12-2017
00:00 uur

Locatie
Kunsthal


De Kunsthal wordt op 1 november as. 25 jaar en viert dat onder meer met een grote overzichtstentoonstelling van Paul Delvaux (1897–1994), een van de belangrijkste schilders uit de Belgische kunstgeschiedenis. Derhalve een feestelijke aanleiding om dit jaar voor de bijeenkomst van de vier kunstclubs en de leden van onze sociëteit naar de Kunsthal te gaan. Om te voorkomen dat evenals vorig jaar een numerus clausus moet gelden voor deelname aan de kunstmaaltijd vindt deze plaats in het Kunsthalcafé.

Het programma op 6 december luidt als volgt:

Vanaf 14.00 uur        Inloop, of eerder zo u wilt

15.00 – 15.45 uur      Inleiding Emily Ansenk, directeur Kunsthal, over 25 jaar Kunsthal en Paul Delvaux met met tijd voor vragen

15.45 – 17.00 uur      Bezoek tentoonstelling

17.00 – 20.00 uur     Borrel en walking dinner in het Kunsthalcafé

Het walking dinner bestaat uit vijf gerechtjes en een glas wijn – aangeboden door het bestuur van de Sociëteit – en koffie of thee. De kosten hiervoor bedragen € 23,00 p.p. Voor overige consumpties à € 3.00 zijn in het Kunsthalcafé bonnen verkrijgbaar.

U kunt zich hiervoor tot 1 december 2017 aanmelden bij Willem van Hassel: vanhasselw@gmail.com. Na aanmelding volgt enige praktische informatie.

Willem van Hassel