Kaart wordt geladen...

Datum - Tijd
Datum - 02-06-2019
14:00 - 16:00 uur

Locatie
Sociëteit Harmonie


Het voordeel van de twijfel

In haar recent column in NRC Handelsblad, ‘Niet-populair zijn is goed’ (5 april 2019), bespreekt Caroline de Gruyter de ‘Nirvana Fallacy’, het bedrieglijke geloof in een paradijs op aarde. De rotsvaste overtuiging dat zo’n utopie te realiseren is, inspireert mensen tot het nemen van drastische maatregelen. De Gruyter ziet de Brexit en alle ellende die daaruit volgt als het bijna onvermijdelijke resultaat van deze Nirvana Fallacy. Ze moedigt haar lezers aan om het voorbeeld van Michel de Montaigne te volgen, die vond dat politieke veranderingen het best geleidelijk tot stand gebracht kunnen worden.
De visie van Montaigne kwam niet uit de lucht vallen. Hij is een vertegenwoordiger van het scepticisme, de filosofische stroming die de twijfel centraal stelt. Men zou dat scepticisme met Socrates kunnen laten beginnen en doortrekken tot een filosoof als Karl Popper, die net als Montaigne zich krachtig verzette tegen de Nirvana Fallacy en pleitte voor twijfel als leidend principe in zowel de wetenschap als in de politiek.

Na een korte inleiding op scepticisme als filosofische stroming zullen we in gesprek gaan over de voor- en nadelen van twijfel. Hebben Montaigne, Popper, en De Gruyter gelijk dat men altijd moet waken voor al te grote stelligheid en de drastische consequenties die daaruit getrokken worden? Hoe zit dat bijvoorbeeld met klimaatverandering en de ingrijpende maatregelen die worden voorgesteld om die tegen te gaan. Is daar twijfel op zijn plaats, of vragen uitzonderlijke situaties juist om uitzonderlijke maatregelen?

Aan het eind van de middag zullen we tot slot bespreken op welke manier we deze bijeenkomsten in de toekomst vorm willen geven.