Bestuur

Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd voor een periode van drie jaar.

Bestuur

Prof. Dr. M.L. (Maarten) Simoons Voorzitter
Y.D.E. (Yvonne) van Laak Secretaris
B.G. (Bastiaan) de Jong Penningmeester
L.A.C. (Levien) de Blaay Commissaris gebouw
Drs. A. (Annemieke) Pijpers Commissaris consumabel
M.M.L.C.T. (Maud) Eyck Commissaris evenementen
N.H. (Nicolien) Thooft Commissaris evenementen

Ballotagecommissie

Drs. B.A.M. van Hussen-Brok
Drs. W. van Oortmerssen
Mr. W.H.A. Leonhard-Strien

Kascommissie

Mr. drs. W.J.A. Lagendaal
Mr. H.A. Oosters
Drs. A. Vrind

Ereleden zijn zij, die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

Ereleden

Mr. J.P.F. Kooijman
Drs. W. van Oortmerssen

Leden van Verdienste zijn zij, die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.

Leden van verdienste

Mr. W.H.A. Leonhard-Strien
Mr. B.M.R.M. Edelhauser-van Vlijmen
Mr. F.E. Roos
Dr. J.C.J. Wereldsma