Salon Philosophique

Zekere
zondagmiddag

Een ledenlijst kent deze salon niet. Een agenda evenmin. En er worden geen notulen geschreven. Er wordt vrijelijk over dingen van het leven gesproken. Over een heleboel dingen van het leven, bedoel ik te zeggen.

Op een zekere zondagmiddag verzamelen zich daarvoor belangstellenden, in de praktijk meestal rond de tien in getal, in de sociëteit om onder regie van Dr. Bert van den Berg, filosoof, publicist en gespreksleider wijsbegeerte te exerceren. Dat kan in het formaat van een kwartetspel, in het kader van een door een deelnemer voorgesteld thema of aan de hand van een artikel of boek dat iemand recentelijk heeft gelezen en waarvan het onderwerp de belangstelling heeft gewekt. Niks over politiek, niks over sport, niks over zonnige vakantieoorden of over bekende Nederlanders, geen religieuze voorkeuren, wel talrijke veronderstellingen, ontwikkelingen van ideeën en analyses. Hoe komen wij dichter tot de waarheid? Hoe staat u tegenover reïncarnatie? Wat is uw ervaring met buitennatuurlijke waarnemingen?

Indien u zin voelt om een keertje na te denken en te praten over grote vragen, bijvoorbeeld over ethiek en verdraagzaamheid, kunt u overwegen aan een gespreksronde deel te nemen. Let wel, het is geen college dat tot doel heeft uw wijsheid en kennis op te krikken, evenmin biedt het de gelegenheid met uw emoties op de loop te gaan, integendeel, in een interactieve setting brengt u een probleem of een fenomeen aan de orde, u denkt er met anderen over na en vervolgens mag iedereen een zegje doen.
De sessies worden in een rondschrijven aangekondigd en u bent welkom om in de sociëteit aan te schuiven.

Wellicht tot ziens,
Kees van Hussen